Freelancer全球擁有3000萬的注冊用戶。

這是一個意義非凡的里程碑Freelancer.com以及每一個人構成了我們的全球社區。這是給你的。

作為慶祝活動的一部分,我們分享了價值超過5,000美元的獎品                                                                      競賽                                                  來尋找“威客的新面孔”。

為了這個特別的保證金,請告訴我們Freelancer在這里對您意味著什么。